Trójbój siłowy – Czym jest

Trójbój siłowy

Trójbój siłowy – kategorie wiekowe, zasady
Trójbój siłowy jest dyscypliną należącą do sportów siłowych, zawodnik musi wykonać trzy zadania siłowe: przysiad ze sztangą, wyciskanie leżąc oraz martwy ciąg. Trójbój siłowy nie jest sportem olimpijskim.
Trójbój siłowy – zasady
Dokładne zasady przeprowadzania trójboju siłowego określa IPF (Międzynarodowa Federacja Trójboju Siłowego). Trójbój siłowy to dyscyplina, w której występuje podział na kategorie juniorów, seniorów i weteranów. Zawodnicy startują w zawodach w kilku klasach: mistrzowskiej międzynarodowej (MM), mistrzowskiej krajowej (M), pierwszej (I), drugiej (II) i trzeciej (III). Kategoria młodzieżowa obejmuje też klasy B i A. W Mistrzostwach Świata, Europy i zawodach World Games mogą brać udział zawodnicy klas II, I, M i MM.
Trójbój siłowy – kategorie wiekowe
Zgodnie z zarządzeniem IPF zawodnicy trójboju siłowego biją rekordy w poszczególnych bojach w następujących kategoriach wiekowych:

  • seniorzy (kobiety i mężczyźni od 14. roku życia, nie ma ograniczenia grupy);
  • juniorzy młodsi (kobiety i mężczyźni od 14. do 18. roku życia);
  • juniorzy (kobiety i mężczyźni od 19. do 23. roku życia);
  • weterani I (kobiety i mężczyźni od 40. do 49. roku życia);
  • weterani II (kobiety i mężczyźni od 50. do 59. roku życia);
  • weterani III (kobiety od 60 lat; mężczyźni od 60. do 69. roku życia);
  • weterani IV (mężczyźni od 70 lat).

Trójbój siłowy – przysiad ze sztangą
Przysiad ze sztangą to konkurencja trójboju siłowego, przy której łatwo o kontuzję; podczas jej wykonywania zawodnik ma na sobie pas ciężarowy. Prawidłowe wykonanie tej konkurencji trójbojowej wymaga odpowiedniego ustawienia się i uchwycenia sztangi, a także właściwego ułożenia sztangi na barkach. Gdy zawodnik jest gotowy, wykonuje przysiad na tyle niski, by uda przekroczyły kąt prosty w stosunku do łydki i znalazły się poniżej linii kolan.
Trójbój siłowy – wyciskanie leżąc
Kolejnym zadaniem w trójboju siłowym jest wyciskanie sztangi z klatki piersiowej leżąc tyłem. Polega ono na tym, że zawodnik kładzie się na ławce z nogami ustawionymi na podłożu i chwyta sztangę, a następnie zdejmuje ją ze stojaka (sam lub z pomocą obsługi). Zawodnik trzyma sztangę w wyprostowanych rękach i na sygnał sędziego może rozpocząć bój – musi opuścić sztangę do klatki piersiowej, a następnie unieść ją aż do wyprostowania ramion.

Trójbój siłowy – martwy ciąg
Martwy ciąg jest konkurencją trójboju siłowego, która polega na podniesieniu sztangi z ziemi – zawodnik musi chwycić leżącą przed nim sztangę i wstać, wyprostowując kolana i utrzymując prostą postawę z barkami lekko odchylonymi do tyłu. Po raz pierwszy sztangę ważącą więcej niż 400 kg podniósł Amerykanin Jon Cole.
Trójbój siłowy – znani zawodnicy
Do znanych Polskich zawodników startujących w zawodach trójboju siłowego należy Jarosław Olech, który kilkunastokrotnie uzyskał tytuł mistrza świata w trójboju siłowym, ustanawiając też kilka rekordów świata. Sukcesy w mistrzostwach świata w trójboju siłowym odnosili też Andrzej Stanaszek, Dariusz Wszoła, Jan Wilczyński, Roman Szymkowiak, Jan Wegiera czy Daniel Grabowski.