Pierwsza pomoc

cki

Pierwsza pomoc

Według definicji Encyklopedii PWN (Polskie Wydawnictwo Naukowe)

pierwsza pomoc są to

różnego rodzaju proste zabiegi wykonywane doraźnie na poszkodowanych w wypadkach i w nagłych schorzeniach zagrażających życiu lub zdrowiu;

jest czynnością wchodzącą w skład ratownictwa med. (ratownictwo przedmedyczne); pierwszej pomocy udziela się zwykle na miejscu wypadku, przed przejęciem opieki przez lekarza; celem pierwszej pomocy jest zminimalizowanie szkód wywołanych wypadkiem i zapewnienie poszkodowanym możliwie najlepszych warunków do czasu przybycia fachowej pomocy; w ciężkich urazach obowiązuje następujące postępowanie: zatamowanie krwotoku, przywrócenie prawidłowego oddychania i krążenia krwi, nałożenie opatrunku, wezwanie pomocy lekarskiej.

Rozróżniamy:

– pierwszą pomoc (udzielana przez osoby znajdujące się na miejscu wypadku)

– kwalifikowaną pierwszą pomoc (prowadzoną przez ratownika w ramach wykonywanej pracy lub kiedy jest świadkiem zdarzenia)

– medyczne czynności ratunkowe ( wykonywane przez lekarza, ratownika lub pielęgniarkę w ramach interwencji pogotowia ratunkowego).

W zakresie pierwszej pomocy znajdują się:

  1. Sprawdzenie i ewentualne zabezpieczenie miejsca zdarzenia

( Należy sprawdzić czy teren w jakim się znajduje poszkodowany jest bezpieczny, czy np. zaraz coś nie spadnie mu na głowę).

W wypadkach komunikacyjnych tym zajmują się odpowiednie służby.

2. Sprawdzenie stanu poszkodowanego (Należy upewnić się czy jest przytomny, świadomy, czy oddycha i jakie obrażenia odniósł)

U nieprzytomnego pacjenta należy określić, czy oddycha, przykładając policzek nad jego usta, obserwując zarazem czy unosi się klatka piersiowa stosując zasadę: widzę, słyszę, czuję.

Przytomną osobę należy zapytać co się stało, co boli, czy na coś np. choruje.

3.Wezwanie lub zlecenie osobie trzeciej wezwanie pogotowia ratunkowego lub innych niezbędnych służb ratowniczych

Policja – 997

Straż pożarna – 998

Państwowe Ratownictwo Medyczne – 999

Numer alarmowy – 112

4. W razie potrzeby prowadzenie RKO (Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej), działanie przeciwwstrząsowe oraz zahamowanie krwotoków.

JAK TO ZROBIĆ?

Reanimacja, resuscytacja i inne czynności ratunkowe dokładnie opisaliśmy w naszych kursach instruktorskich. www.cki.edu.pl

5. Ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (jedynie jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, w oczekiwaniu na przybycie slużb)

JAK TO ZROBIĆ?

Reanimacja, resuscytacja i inne czynności ratunkowe dokładnie opisaliśmy w naszych kursach instruktorkich. www.cki.edu.pl

Regulacje prawne:

Obowiązek udzielania pomocy reguluje prawo. W Polsce, konsekwencje prawne za zaniechanie takiej pomocy przewiduje art. 162 kk:

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

Więcej informacji znajdziesz w kursach instruktorskich w module Pierwsza Pomoc.