Test Końcowy

Sorry, but you're not allowed to access this unit.
Test Końcowy Fitness
Question #1: Jesteś świadkiem wypadku komunikacyjnego, kilka km poza miastem. Co robisz w pierwszej kolejności:
Question #2: Naturalnymi krzywiznami kręgosłupa u człowieka są:
Question #3: Udzielając pomocy 4 letniemu dziecku, u którego przed chwilą doszło do oparzenia gorącą wodą kończyn dolnych należy w pierwszej kolejności:
Question #4: Głównym mięśniem oddechowym jest:
Question #5: TRX, Jukarii to ćwiczenia z wykorzystaniem:
Question #6: Ile jednostek treningowych zaleca się wykonywać w ciągu tygodnia?
Question #7: Czy do treningów fitness warto włączyć również (przynajmniej raz w tyg) trening siłowy?
Question #8: Podczas 1 cyklu resuscytacji u osoby dorosłej należy wykonać:
liczba uciśnięć klatki piersiowej: liczba oddechów
Question #9: Pod pojęciem fitness rozumiemy:
Question #10: Jakie zajęcia polecisz osobie, która nigdy niczego nie trenowała?
0%