Test

Sorry, but you're not allowed to access this unit.
Test Końcowy Joga
Question #1: Skąd wywodzi się joga:
Question #2: Asany to:
Question #3: W sanskrycie słowo joga tworzone jest przez morfem yuj (judż), oznaczający:
Question #4: Naturalnymi krzywiznami kręgosłupa u człowieka są:
Question #5: Z ilu odcinków składa się kręgosłup człowieka
Question #6: Mięsień smukły, dwugłowy, krawiecki i brzuchaty to mięśnie:
Question #7: Mózg jest częścią układu:
Question #8: Jaki jest podstawowy objaw zatrzymania pracy serca:
Question #9: Czy to prawda, że: kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim
niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy,
mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 ?
Question #10: Poszkodowany w pozycji bocznej ustalonej może leżeć:
0%