Test

Sorry, but you're not allowed to access this unit.
Test Końcowy Kettlebell
Question #1: Dla kogo trening kettlebell jest najodpowiedniejszy?
Question #2: Podczas 1 cyklu resuscytacji u osoby dorosłej należy wykonać:
liczba uciśnięć klatki piersiowej: liczba oddechów
Question #3: Jak nazywają się 3 drobne kostki w uchu środkowym?
Question #4: Amylaza ślinowa to enzym znajdujący się w:
Question #5: W jakiej pozycji ustawisz osobę, która straciła przytomność:
Question #6: Czy to prawda, że: kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim
niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy,
mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 ?
Question #7: Osoba początkująca nie powinna:
Question #8: Jak długo powinna trwać ocena oddychania u osoby nieprzytomnej?
Question #9: Czy mięśnie brzucha są ważne w treningu z kettlami?
Question #10: Treningi kettlebell są podzielone na dwie podstawowe grupy:
0%