Test

Sorry, but you're not allowed to access this unit.
Test Końcowy Kulturystyka
Question #1: Mięsień smukły, dwugłowy, krawiecki i brzuchaty to mięśnie:
Question #2: Mózg jest częścią układu:
Question #3: Co oznacza skrót RKO?
Question #4: Czy to prawda, że: kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim
niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy,
mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 ?
Question #5: Podczas jazdy rowerem 8 letnia dziewczynka przewróciła się i doznała złamania otwartego kości podudzia z obfitym krwawieniem. Jest przytomna, przerażona zaistniałą sytuacją z cierpiącym wyrazem twarzy. Co należy zrobić w pierwszej kolejności?
Question #6: Ćwiczenia na mięśnie grzbietu to:
Question #7: Przysiad to ćwiczenie:
Question #8: Napięcie mięśnia bez zmiany jego długości to:
Question #9: Ogół reakcji chemicznych metabolizmu prowadzący do rozpadu złożonych związków chemicznych na prostsze (procesy rozpadu) to:
Question #10: Do czynników wzrostu masy mięśniowej zaliczamy:
0%