Test

Sorry, but you're not allowed to access this unit.
Test Końcowy Pływanie
Question #1: Wzywając pomoc do osoby poszkodowanej należy podać:
Question #2: Masaż serca wykonujemy robiąc:
Question #3: Przez ile sekund należy sprawdzać czy poszkodowany oddycha
Question #4: Uciska na mostek należy wykonywać na głębokośc nie mniejszą niż:
Question #5: Jakie czynności należy wykonac przed użyciem defibrylatora AED:
Question #6: Do zadań I etapu nauczania pływania należą:
Question #7: W sprawdzianie umiejętności praktycznych przy kursie 20 godzinnym wg Czabańskiego stosuje
się dwie próby, zaznacz które umiejętności są weryfikowane:
Question #8: We współczesnej technice pływania na grzbiecie:
Question #9: W kraulu na piersiach występują nastepujące fazy ruchu ramion:
Question #10: Najczęściej występujące błędy w delfinie:
0%