Test

Sorry, but you're not allowed to access this unit.
Test końcowy Pole Dance Poziom Podstawowy
Question #1: Przy wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej stosujemy sekwencje:
Question #2: Aby sprawdzić czy poszkodowana osoba oddycha należy:
Question #3: Która z poniższych cech nie pasuje do typu budowy ciała ektomorfika:
Question #4: Jaką rolę pełni mięsień ramienny:
Question #5: Jaką funkcję pełnią erytrocyty w organizmie:
Question #6: Co nie jest przeciwwskazaniem do uprawiania pole dance:
Question #7: W pozycji ,,Podstawowe V" punktem styku nie jest/są:
Question #8: W przypadku obrotu ,,Rewers" nogi ułożone są w pozycji
Question #9: W ,,Obrocie na brzuchu" ciało jest ułożone:
Question #10: ,,Chwyt flagi" to ułożenie rąk tak, by:
0%