Test

Sorry, but you're not allowed to access this unit.
Test końcowy Pole Dance poziom średniozaawanowany
Question #1: Obowiązek udzielania pomocy ofiarom wypadku dotyczy:
Question #2: Poszkodowanego, który jest nieprzytomny, ale oddycha i ma wyczuwalne tętno, należy ułożyć:
Question #3: Wskaż, który z poniższych pierwiastków jest makroelementem:
Question #4: Z ilu kręgów składa się kręgosłup:
Question #5: Jakie więzadło/więzadła wzmacniają staw barkowo-obojczykowy:
Question #6: Jakie elementy powinien obejmować trening pole dance:
Question #7: W pozycji ,,Cupid" punktem styku jest:
Question #8: W pozycji ,,Rocket woman" dłoń wenętrznej ręki powinna:
Question #9: Pozycja nóg ,,passé" to:
Question #10: W pozycji ,,Iguana" ciało ułożone jest:
0%