Kurs instruktora Karate

Moduł 1Pierwsza Pomoc
Lekcja 1Pierwsza Pomoc
Moduł 2Anatomia
Lekcja 1Anatomia
Moduł 3Historia Karate
Lekcja 1Historia Karate
Moduł 4Karate - zagadnienia
Lekcja 1Karate - zagadnienia
Moduł 5Film Instruktażowy
Lekcja 1Film Instruktażowy
Moduł 6Test
Lekcja 1Test