Kurs Instruktora Trójboju Siłowego

Moduł 1Pierwsza Pomoc
Lekcja 1Pierwsza Pomoc
Moduł 2Anatomia
Lekcja 1Anatomia
Moduł 3Historia Trójboju Siłowego
Lekcja 1Historia Trójboju Siłowego
Moduł 4Trójbój Siłowy - zagadnienia
Lekcja 1Trójbój Siłowy - zagadnienia
Moduł 5Film Instruktażowy
Lekcja 1Film Instruktażowy
Moduł 6Test
Lekcja 1Test